Loading...
Kezdőlap| Használati feltételek

Használati feltételek

Megegyezés

A Weboldalhoz és annak Tartalmához való hozzáférésre és használatára az összes vonatkozó törvény és szabályozás, valamint a jelen Felhasználási Feltételek vonatkoznak. A Weboldal elérésével, böngészésével és vásárlásával Ön korlátozás és korlátozás nélkül elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, amelyek jogilag kötelező érvényű megállapodást alkotnak. Ha nem ért egyet, kérjük, lépjen ki erről a webhelyről.

 

Ezeket a Felhasználási Feltételeket időről időre módosíthatjuk az Ön külön értesítése nélkül. A legfrissebb Felhasználási Feltételek felkerülnek a Webhelyre, és a Webhely használata előtt mindig át kell tekintenie ezeket a Felhasználási Feltételeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy aktuálisan megérti azokat a Felhasználási feltételeket, amelyek alapján hozzáférést kap ehhez a Webhelyhez.

 

Ha nem tudja elérni a Felhasználási feltételeket az interneten keresztül, kérésre e-mailben rendelkezésre bocsátjuk a legfrissebb Felhasználási feltételek másolatát. Kérjük, küldjön e-mailt a jelen Felhasználási feltételek végén megadott e-mail címre.

 

A WEBOLDALHOZ (VAGY RÉSZEINEK) VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ EZEN WEBOLDALON KERESZTÜL BIZTOSÍTOTT INFORMÁCIÓK, ANYAGOK, TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA NINCS SZÁNDÉKOS, ÉS TILOS, AHOL AZ ILYEN ALKALMAZÁST FELHASZNÁLJA.

 

Definíciók

A Tartalomkifejezés a jelen Webhelyet alkotó vagy annak működtetéséhez használt összes szoftverre és kódra, valamint a webhelyen elérhető összes szövegre, fényképre, képre, illusztrációra, grafikára, hangfelvételre, video- és audio-video klipre és egyéb anyagra vonatkozik. ezt a Weboldalt.

 

A Visszajelzéskifejezés arra a tartalomra vonatkozik, amelyet Ön ezen a Webhelyen vagy azon keresztül tesz közzé, és amely kifejezetten arról szól, hogy miként javíthatjuk ezt a webhelyet, valamint a webhelyen keresztül elérhetővé tett termékeket és szolgáltatásokat.

 

A személyes információkifejezés olyan információra utal, amely azonosítja Önt, vagy ésszerűen összekapcsolható Önnel. A személyes adatok példái közé tartozik az Ön neve, címe és e-mail címe, valamint a Webhely felkereséséhez használt eszköz(ek)hez társított azonosítók.

 

A Használati feltételekkifejezés ezekre a felhasználási feltételekre vonatkozik

A Felhasználó által generált tartalomkifejezés minden olyan szövegre, fényképre, képre, illusztrációra, grafikára, hangfelvételre, videóra, audio-video klipre és egyéb anyagra vonatkozik, amelyet a közösségi hálózati eszközök használatával tesz közzé a Weboldalunkon vagy azon keresztül. elérhetővé teszi az Ön számára, és ez nem minősül visszajelzésnek. Az egyik módja annak, hogy a Felhasználó által generált tartalom eltér az Ön által számunkra közölt egyéb információktól, az az, hogy az elküldést követően a Felhasználó által generált tartalom azonnal elérhetővé válik mások számára. A felhasználók által generált tartalomra példák a promóció részeként megadott információk, valamint a blogokra vagy közösségi médiában adott bejegyzésekre adott válaszok; A visszajelzés is Felhasználó által generált tartalomnak minősül.

 

Az Önés Önkifejezések a Webhely bármely felhasználóját jelentik.

 

Adatvédelmi szabályzatunk

A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön elfogadja Adatvédelmi szabályzatunk feltételeit. A weboldal használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el. Minden személyes adatot, amelyet Öntől vagy Önről gyűjtünk, az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezelünk.

 

Kiskorúak

Ez a webhely egy üzleti és kereskedelmi oldal. Mint ilyen, nem gyermekek vagy 18 év alatti kiskorúak számára készült.

 

Termék- és szolgáltatásinformáció

Az ezen a Weboldalon található információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó minden hivatkozás azokra az információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek csak az ilyen információk tekintetében meghatározott országokban vagy joghatóságokban érhetők el, hacsak másként nem rendelkeznek. A weboldalon semmi sem minősül termékeink vagy szolgáltatásaink vásárlására vagy eladására irányuló ajánlatnak bármely joghatóság alatt.

 

Tulajdonjog

Hacsak másképp nem jelezzük, ezt a webhelyet és annak összes Tartalmát a vonatkozó szerzői jogok, védjegyek és más tulajdoni (beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonra vonatkozó) törvényei védik, beleértve korlátozás nélkül az Egyesült Államok törvényeit, valamint minden Tartalmat és szellemi tulajdonjogot. ezek a Weboldalunk tulajdonát képezik, vagy az anyagok a jogtulajdonos engedélyével kerültek felhasználásra, és a vonatkozó szerzői jogi és védjegytörvények értelmében védettek. MINDEN JOG FENNTARTVA.

 

Bármely tartalom közzététele ezen a Webhelyen nem jelenti az ilyen Tartalomhoz fűződő jogokról való lemondást. Ön nem szerez tulajdonjogot az ezen a Webhelyen keresztül megtekintett Tartalmakhoz. Hacsak a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a jelen tartalom semmilyen formában vagy eszközzel, beleértve, de nem kizárólagosan az elektronikus, mechanikus, fénymásolás, rögzítés vagy más módon, kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

 

Engedélyt adunk a Honlap és annak Tartalmának jogszerű eléréséhez és felhasználásához szükséges mértékig e Weboldal egyes részeinek megjelenítésére, letöltésére, archiválására és nyomtatott formában történő nyomtatására, ideiglenes jelleggel és kizárólag az Ön személyes használatára, feltéve, hogy Ön nem módosítja az anyagokat, és megőrzi az anyagokban található szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket.

 

Védjegyek

A Weboldalunk logója, minden terméknév, minden oldalfejléc, minden egyedi grafika, minden gombikon, minden védjegy, szolgáltatási védjegy és logó, amely ezen a Weboldalon jelenik meg, hacsak másképp nem jelezzük, szolgáltatási védjegyek, védjegyek (akár bejegyzett, akár nem) és/ vagy a weboldalunkon található kereskedelmi ruha (a Jelek). Minden egyéb védjegy, terméknév, cégnév, logó, szolgáltatási védjegy és/vagy kereskedelmi ruha, amelyet a Weboldalon említenek, megjelenítenek, idéznek vagy más módon megjelölnek, a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. Ön nem jogosult a védjegyek megjelenítésére vagy felhasználására előzetes írásbeli engedélyünk nélkül. Ön nem jogosult más tulajdonosok védjegyeinek, termékneveinek, cégneveinek, logóinak, szolgáltatási védjegyeinek és/vagy kereskedelmi ruháinak megjelenítésére vagy felhasználására az ilyen tulajdonosok előzetes írásbeli engedélye nélkül. A védjegyek vagy más védjegyek, terméknevek, cégnevek, logók, szolgáltatási védjegyek és/vagy kereskedelmi ruha, vagy bármely más, itt található anyag használata vagy visszaélése, kivéve az itt engedélyezett eseteket, kifejezetten tilos.

 

Felelősség az ezen a webhelyen vagy azon keresztül közzétett, felhasználó által generált tartalomért

Ön felelős a Felhasználó által generált tartalomért, például a Weboldalon elérhető termékekről szóló, Ön által közzétett véleményekért. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a Felhasználó által generált tartalomért.

 

Ez azt jelenti, hogy Ön, nem a mi webhelyünk , teljes mértékben felelős az Ön által közzétett összes Felhasználó által generált tartalomért, és személyes felelősségre vonható olyan megjegyzésekért, amelyek rágalmazó, obszcén vagy rágalmazóak, vagy amelyek megsértik a jelen Felhasználási feltételeket, amely kötelezettség titoktartásra, vagy mások jogaira. Ha az Ön által közzétett Felhasználó által generált tartalom bármely része nem az Ön eredeti műve, az Ön felelőssége, hogy megszerezze a közzétételhez szükséges engedélyeket.

 

Mivel nem ellenőrizzük az ezen a Webhelyen vagy azon keresztül közzétett Felhasználó által generált tartalmat, nem tudjuk garantálni és nem is garantáljuk a Felhasználó által generált tartalom valódiságát, integritását, alkalmasságát vagy minőségét. Ön azt is elfogadja és megérti, hogy a Webhely meglátogatásával olyan Felhasználók által generált tartalommal találkozhat, amelyet kifogásolhatónak tarthat. Nem vállalunk felelősséget a Felhasználó által generált tartalomért, beleértve a korlátozások nélkül az abban található hibákat vagy hiányosságokat. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a Webhelyen vagy azon keresztül közzétett, e-mailben küldött, továbbított vagy más módon elérhetővé tett Felhasználó által generált tartalom használatából vagy terjesztéséből ered. Az ezen a Webhelyen vagy azon keresztül közzétett Felhasználó által generált tartalom az azt közzétevő személyek személyes véleményét fejezi ki, és nem feltétlenül tükrözi Webhelyünk vagy a webhelyünkhöz kapcsolódó bármely személy vagy entitás nézeteit .

 

Ön a Felhasználó által generált tartalom tulajdonosa, de mi felhasználhatjuk azt. Az Ön által közzétett bármely eredeti, Felhasználó által generált tartalom szerzői joga Öné. Nem tartunk igényt semmilyen szerzői jogra a Felhasználó által generált tartalomra. Azonban ennek a Webhelynek a használatával Ön nem kizárólagos, teljes mértékben fizetett, világméretű, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, átruházható licencet ad nekünk és leányvállalatainknak, leányvállalatainknak, jogutódjainknak és engedményeknek (korlátlan számú allicenc-felhasználói allicenc joggal). felhasználni, másolni, módosítani, terjeszteni, nyilvánosan megjeleníteni és előadni, közzétenni, továbbítani, eltávolítani, újra felhasználni és kereskedelmi forgalomba hozni az Ön által közzétett Felhasználó által generált tartalmat bármilyen és minden médiában vagy kommunikációs formában, függetlenül attól, hogy a jelenlegi vagy a későbbiekben továbbfejlesztett. korlátozás, értesítés vagy hozzárendelés nélkül, és az Ön bármilyen módon történő kártalanítása nélkül beleegyezik, és másokat is felhatalmaz erre. Emiatt arra kérjük, hogy ne tegyen közzé olyan Felhasználó által generált tartalmat, amelyre nem kíván licencet adni számunkra, beleértve a fényképeket, videókat, bizalmas információkat vagy termékötleteket.

 

Felfedhetjük és/vagy eltávolíthatjuk a Felhasználó által generált tartalmat. Weboldalunk bizonyos jogokkal rendelkezik. Jogunk van (de nem vállalunk kötelezettséget):

 

figyelemmel kíséri az összes felhasználó által generált tartalmat;

megkövetelik bizonyos témák elkerülését, amint azt kizárólagos és abszolút belátásunk szerint határozzuk meg;

eltávolítani vagy blokkolni a Felhasználó által generált tartalmat bármikor előzetes értesítés nélkül, kizárólagos és abszolút belátásunk szerint;

ne fedje fel a Felhasználó által generált tartalmat és az azt közzétevő felhasználó kilétét idézés, bírósági végzés vagy egyéb jogi követelés alapján, esetleges bűncselekmény vagy egyéb jogsértés megelőzése vagy kivizsgálása, Weboldalunk jogainak védelme, ill . mások a jelen Felhasználási Feltételek érvényre juttatása érdekében, vagy a vonatkozó jogszabályok által más módon megengedett módon; és

kizárólagos és abszolút belátásunk szerint megszüntetjük a jelen Webhelyhez való hozzáférését és annak használatát, vagy módosítsuk, szerkesztjük vagy blokkoljuk az arra irányuló továbbítást.

Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen mérlegelési jogkörünk gyakorlása nem tesz és nem tesz bennünket az Ön által közzétett, Felhasználó által generált tartalom tulajdonosaivá, szerzőivé vagy alkotóivá, és hogy a jelen Felhasználási Feltételekben leírtak szerint Ön fenntartja a tartalom tulajdonjogát és felelősségét.

 

A felhasználók által generált tartalmakra vonatkozó korlátozások. A jelen Felhasználási feltételek feltétele, hogy Ön ne:

 

feltölteni, közzétenni, továbbítani vagy más módon elérhetővé tenni

minden olyan Felhasználó által generált tartalom, amely jogellenes, káros, gyűlöletkeltő, fenyegető, sértő, zaklató, rágalmazó, rágalmazó, obszcén, vulgáris, pornográf, profán, fajilag becsmérlő, illetlen vagy mások magánéletét sértő;

bármely Felhasználó által generált tartalom, amely büntető- vagy polgári jogot sértő tevékenységet jelent vagy olyan tevékenységre ösztönöz;

bármely Felhasználó által generált tartalom, amely hamis, félrevezető vagy csalárd;

bármely olyan Felhasználó által generált tartalom, amelynek elérhetővé tételére semmilyen törvény vagy szerződéses vagy bizalmi kapcsolat alapján nincs joga vagy engedélye (például bennfentes információ vagy védett és bizalmas információ, amelyet a munkaviszony részeként vagy titoktartási megállapodások keretében szereztek meg vagy hoztak nyilvánosságra);

bármely Felhasználó által generált tartalom, amely sérti vagy sérti mások jogait, beleértve a szabadalmi jogokat, szerzői jogokat, védjegyjogokat, adatvédelmi jogokat, nyilvánossághoz fűződő jogokat, üzleti titokhoz fűződő jogokat, titoktartási jogokat, szerződéses jogokat vagy bármely mást sértő Felhasználó által generált tartalmat. bármely természetes személy, élő vagy elhunyt, vagy bármely jogi személy jogai;

bármely olyan Felhasználó által generált tartalom, amely Önön kívül bárki más képét, nevét vagy képmását tartalmazza, kivéve, ha (i) az illető legalább tizennyolc éves, és Ön először megkapta az ő kifejezett engedélyét, vagy (ii) az illető tizennyolc év alatti éves, de Ön a szülője vagy törvényes gyámja;

bármely magánszemélytől származó személyes vagy személyes információ iránti kérés vagy kérés;

pénz, áruk vagy szolgáltatások iránti kérés vagy megkeresés magáncélú vagy jogellenes célból;

minden olyan anyag, amely szoftvervírusokat vagy bármely más számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat tartalmaz, amelyek célja bármely számítógépes szoftver, hardver vagy távközlési berendezés működésének megszakítása, megsemmisítése vagy korlátozása, vagy amely más módon veszélyeztetheti a Weboldalunk biztonságát, integritását és elérhetőségét. webhely vagy az arra vonatkozó információk; vagy

bármely Felhasználó által generált tartalom, amely reklámot, promóciót vagy marketinget tartalmaz, vagy amely egyéb módon kereskedelmi célt szolgál;

megszemélyesíteni bármely személyt vagy entitást, hamisan kijelenteni vagy más módon hamisan bemutatni egy személlyel vagy jogi személyhez fűződő kapcsolatát; vagy

megsértenek bármely helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvényt, szabályt vagy előírást.

A Felhasználó által generált tartalom közzétételével Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) a Felhasználó által generált tartalomhoz fűződő összes jog tulajdonosa vagy más módon ellenőrzése alatt áll, és joga van a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott licenc megadására; (ii) a Felhasználó által generált tartalom pontos, és (iii) Ön legalább tizennyolc éves, és elolvasta és megértette és a Felhasználó által generált tartalom teljes mértékben megfelel a jelen Felhasználási feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, és nem okoz személy vagy szervezet sérülése.

 

Felhasználó által generált tartalom eltávolítása

Általában. A Webhely bizonyos oldalain eszközt biztosíthatunk Önnek a kifogásolható Felhasználók által generált tartalom bejelentésére. Ha ez az eszköz nem áll rendelkezésre, jelentheti a kifogásolható Felhasználó által generált tartalmat, ha felveszi velünk a kapcsolatot az alább megadott információk segítségével. Bár nem kötelességünk eltávolítani a Felhasználók által generált tartalmat erről a webhelyről pusztán egy eltávolítási kérelem miatt, minden ilyen kérést felülvizsgálunk, és eltávolítjuk a Felhasználó által generált tartalmat, amelyet el kell távolítani, kizárólagos és abszolút belátásunk szerint. és a jelen Felhasználási feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ha a Felhasználó által generált tartalmat már terjesztették más webhelyeken vagy felhasználókon, vagy más médiában tették közzé, akkor azt nem tudjuk újra rögzíteni és törölni. Ezenkívül a Webhelyről eltávolított Felhasználó által generált tartalom biztonsági másolata vagy fennmaradó másolata a tartalék szervereken maradhat.

 

A szerzői jogok megsértése. Weboldalunk tudatosan nem sérti meg mások szerzői jogait, és nem engedi meg másoknak, hogy megsértsék mások szerzői jogait. Haladéktalanul eltávolítjuk vagy letiltjuk az olyan anyagokhoz való hozzáférést, amelyekről tudjuk, hogy jogsértők, vagy ha olyan körülményekről szerezünk tudomást, amelyekből jogsértő tevékenység nyilvánvaló.

 

Ha szerzői jogai megsértése miatt kéri a tartalom eltávolítását, kérjük, vegye figyelembe, hogy az 1998-as Digital Millennium Copyright Act (Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) (a DMCA) jogorvoslati lehetőséget biztosít azoknak a szerzőijog-tulajdonosoknak, akik úgy vélik, hogy az interneten megjelenő anyagok sértik az Egyesült Államok szerzői joga szerinti jogaikat. törvény. Ha úgy gondolja, hogy az Ön vagy egy harmadik fél munkája, akinek a nevében felhatalmazást kap, szerepel ezen a Weboldalon, vagy más módon másolták és tették elérhetővé ezen a Webhelyen olyan módon, hogy az sérti a szerzői jogokat, kérjük, értesítsen bennünket. azonnal. Az értesítést írásban kell benyújtani, és tartalmaznia kell:

 

a szerzői jog tulajdonosának vagy a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;

annak a szerzői joggal védett műnek a leírása, amelyről azt állítja, hogy megsértették;

annak leírása, hogy az Ön által állítása szerint jogsértő anyag hol található ezen a Webhelyen (beleértve az URL-t, a címet és/vagy a cikkszámot, ha van ilyen, vagy egyéb azonosító jellemzőket);

az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, és ha nem Ön a szerzői jog tulajdonosa, a tulajdonos neve; és

az Ön írásos nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a törvény nem engedélyezi; és

az Ön által a hamis tanúzás büntetése mellett tett nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő fenti információk pontosak, és Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárjon.